Tag: SSIS-233

Tăng ca cùng với trưởng phòng thật là sung sướng

Tôi từ từ mở mắt và nhìn vào khuôn mặt anh. Cô ấy cười vào mặt tôi. Con—con không sao, mẹ! Bạn khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn, vì vậy tôi cũng làm như vậy. Nga - Đây là những gì đã xảy ra với con trai tôi....