Tag: SSIS-588

Học trò yêu thầm cô giáo nhưng tỏ tình thất bại

Tôi mặc quần vào và lấy một tách trà trên khay. Bây giờ tôi ngồi xuống và bắt đầu uống. Rồi cô tự mình cầm ly lên uống cạn. Tôi vừa uống trà vừa hỏi - chị dâu... hôm nay sao chị lại tức giận như vậy? Chuyện gì đã xảy ...