Tag: SSIS-594

Những lời thì thầm tục tĩu

Những lời thì thầm tục tĩu. Tôi sẽ có thể? Tôi nghe mình nói: - Anh biết Đạt mà, tôi nghĩ rằng dù có uống cà phê thì cơn say cũng không nguôi. Có lẽ tốt hơn là bạn nên ngủ ở đây đêm nay hoặc bạn sẽ có một cuộc cãi vã ...