Tag: STARS-673

Xung quanh toàn là những tên biến thái đồi bại

Xung quanh toàn là những tên biến thái đồi bại. Ngay khi tôi nhìn thấy nó, niềm vui tràn ngập môi tôi. Lần này cô tấn công như một con sư tử cái bị thương. Phượng nói - bạn thân mến của tôi... niềm vui mà bạn đã mang ...