Tag: STARS-879

Vietsub
Nữ tình nguyện viên trong mơ

Nữ tình nguyện viên trong mơ

Nữ tình nguyện viên trong mơ. Gia đình vẫn chưa đến vì trời đã sáng và tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, tôi đang làm việc bà ngoại dặn thì cảm thấy cửa bếp mở, tôi nhìn thì thấy anh ấy bước vào chỗ tôi. . - Tội nghiệp cô...