Tag: Yuna Shiratori

Ngày tụ họp của các anh chị em trong gia đình

Cô ấy thường chỉ nói với tôi bất cứ khi nào cô ấy có một công việc lớn nhỏ. Tôi cũng không bao giờ cấm anh ấy làm việc. Tôi đã từng theo đuổi công việc của anh ấy với sự quan tâm lớn. Tôi cũng lấy điều này làm cái cớ ...