Tình bạn khác giới thật tuyệt vời. Và theo cách hiện đại và tiên phong như vậy? Mỗi khi nghĩ đến ma quỷ, An Thiếu Đình sẽ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hoặc nếu không thì đó có thể là sự tái sinh của kẻ thù cũ—phải không! Cô làm như thể cô nợ An Thiếu Đình rất nhiều – kiếp trước cô chắc chắn đã nợ anh và kiếp này đang trả nợ anh. Bằng không, thật sự không thể giải thích được tại sao cô hoàn toàn không quen biết anh, nhưng vừa nhìn thấy anh lại tránh mặt anh, liên tục xin lỗi và cầu xin anh, sau đó lại thổi kèn cho anh. Nhưng An Thiếu Đình cũng không thực sự tin vào điều này. Anh biết điều này là không thể.