Yên tâm anh sẽ xuất ra ngoài. Anh ấy bắt đầu bằng cách hỏi tôi học hành thế nào ở trường, tôi để anh ấy tiếp tục để anh ấy lấy hết can đảm và cho tôi biết lý do yêu cầu của anh ấy, cho đến khi anh ấy đề cập đến chủ đề bạn trai. Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình cho anh ta ý kiến ​​của tôi. Bạn có bạn trai chưa, tôi hỏi. Không phải bây giờ, tôi đáp. Bởi vì? Tôi trả lời không có gì đặc biệt, chỉ là tôi thích một cô gái cùng trường, và tôi không biết làm cách nào để ngỏ lời làm bạn gái với cô ấy, tôi biết cô ấy đã có vài người bạn trai và tôi không muốn tỏ ra mình là người mới. Tôi cũng biết rằng anh ấy đã làm tình với họ, và tôi còn thiếu kinh nghiệm. Tôi tiếp tục nói những điều khác cho đến khi anh ấy dám hỏi tôi: bạn có còn trinh không?